Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców lub Klientów Sklepu Internetowego.

Polityka prywatności

Administratorem (Usługodawcą, Sprzedawcą) danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest firma: TBSPORT (F.H TBSPORT ADAM BĄK, ul. Skautów Łódzkich 6c, 92-601 Łódź) zwanym dalej Sprzedawcą z siedzibą w Łodzi na ul. Skautów Łódzkich 6c, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej  przez Wójta Gminy Andrespol,  pod numerem 4178. NIP 728-241-96-81 REGON 101095459, adres poczty elektronicznej: sklep@tbsport.pl, nr. telefonu: 505818188 

Przetwarzanie danych osobowych Zamawiającego przez sklep TBSPORT:

(Dane osobowe Usługobiorcy i Klienta są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) (zwana dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm)rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.4.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024) i innych przepisów obowiązującego prawa. Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, założenia konta w sklepie internetowym, wystawienia paragonu/rachunku, wysyłki towaru i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom/firmą trzecim. Podlegają ochronie przez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych zgodnie z przepisami ustawy oraz polityki bezpieczeństwa sklepu TBSPORT.

Dane osobowe w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia takiej umowy.

Podstawą przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy lub Klienta jest konieczność realizacji umowy, której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem.

Dostęp do danych osobowych posiada jedynie administrator sklepu internetowego.

Każdy Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienie pisemnego żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania do celów związanych z realizacją zamówienia.

Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze Sklepu Internetowego (tzw. logi – adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego. Logi nie są ujawniane osobom trzecim.

Czym są pliki „cookies”?

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych.

Strona tbsport.pl zapisuje pliki cookies na komputerach odwiedzających ją internautów ponieważ pliki cookies:

  • poprawiają szybkość działania strony

  • umożliwiają działanie niektórych funkcjonalności na stronie  

  • pozwalają gromadzić dane statystyczne

 Strona tbsport.pl nie wyświetla żadnych reklam, dlatego  żadne informacje na ten temat nie są zbierane przez pliki cookies.

Polityka prywatności a pliki „cookies”

Pliki „cookies”gromadzą dane osobowe i mogą być zbierane tylko i wyłącznie w celu wykonania określonych funkcji na rzecz użytkownika – realizacji zamowienia. W związku z polityką prywatności w  tbsport.pl dane nie są udostępniane osobom nieupoważnionym. Na stronie tbsport.pl korzystamy z usług internetowych firm trzecich ( Faceook,  Google+, itp.). Z tego powodu zapisywane są również pliki cookies niezwiązane bezpośrednio z naszą działalnością.

Aby wyłączyć lub ograniczyć działanie polików cookies na swoim komputerze prosimy zapoznać się z informacjami dostępnymi na witrynie producenta używanej przez Państwa przeglądarki internetowej.